21 Mart 2018
Volkan Tuzcu
Profesör Doktor

Tabiat ve evren yaratılış harikaları ile doludur. Çoğu zaman bakıp geçeriz, ama aslında muazzam gerçeklerle dolu bir evrende yaşıyoruz, ama biz tefekkür etmediğimiz için çoğunlukla farkında bile olmayız. İşte böyle gerçeklerden sadece birkaç örnek: İnsan hücrelerinin her birisinde 500,000 - 2.5 milyon nükleotid çiftinden oluşan 23 çift kromozom molekülü vardır. Her hücredeki bu DNA dizisini uc uca dizerseniz ortalama 5 cm lik bir uzunlukta nükleotid zinciri elde edilir. İnsan vücudunda yaklaşık 37 trilyon hücre vardır. Her hücredeki DNA dizisi uc uca eklense 2x1014 metre uzunlukta bir zincir oluşur ki bu güneşten en uzak Pluto gezegenine 17 kez gidip gelecek kadar bir uzunluğa denktir. Ortalama olarak her insan vücudunda,insanın kendi hücrelerinin 10 katı sayıda bakteri hücresi bulunmaktadır.İnsan vücunda aslında barsak bakterileri örneğinde olduğu gibi sağlığımız için çok faydalı bakteriler de bulunmaktadır. Güneşin merkezinde oluşan fotonlar güneşin içerisinde farklı yönlerde binlerce yıl hareket ettikten sonra güneş yüzeyine ulaşırlar. Bu en az 40,000 sene sürer, ancak aynı fotonlar, yani ışık, güneşten dünyamıza sadece 8 dak da ulaşır. Dolasıyla bize 8 dak da ulaşan fotonlar aslında binlerce yıl önce güneşin merkezinde oluşmuş fotonlardır. Bir çay kaşığında 2x 1023 su molekülü vardır ve bu su moleküllerini uc uca dizseniz güneş sisteminin çevresinden 10 kat uzun olur, yani yaklaşık 50 milyar km uzunluğa ulaşır. Bir çay kaşığındaki atom sayısı aynı zamanda, Atlantik okyanusunu doldurmak için gereken çay kaşığı sayısı ile yaklaşık aynıdır.Evrende yaklaşık 2 trilyon yani 2000 milyar adet galaksi vardır ve her galakside 100 milyar ile 1 trilyon arası yıldız bulunur. Daha da çarpıcı olan ise evrendeki yıldız sayısının yeryüzündeki tüm kum tanelerinin sayısından fazla olmasıdır. Yakıtı bitmiş olan bir nötron yıldızından 1 çay kaşığı kadarının ağırlığı 6 milyar ton civarındadır. Dünya kendi çevresinde saatte 1600 km hızla döner ve uzayda saatte 107,000 km hızla ilerlemektedir. Orta büyüklükte bir kumulus bulutu yaklaşık 80 fil ağırlığındadır. Bir kırmızı kan hücresinin tüm vücuddaki turu 20 saniyede tamamlanır. Dünyadaki bilinen en kuvvetli canlı gonore bakterisidir ve her birisi kendi ağırlığının 100,000 katı yükü çekebilir. İnsan beyninde 86 milyar nöron hücresi vardır ve bunlar 100 trilyon bağlantı ile birbirine bağlıdır.Yeryüzündeki tüm insanların atomları içerisindeki ve arasındaki boşluğu çıkardığınızda,tüm insanlar bir küp şeker kadar yere sığabilir.

Günlük hayat telaşımız içerisinde çoğunun farkında bile olmadığımız hayret ve hayranlık uyandırıcı nitelikteki yaratılış gerçeklerini tabii ki saymakla bitiremeyiz.Rabbimizin bize bahşettiği nimetler aklımızın alabileceğinin çok ötesindedir.Sadece çevremize biraz bakmamız ve tefekkür etmemiz yeterlidir. Rabbimizin bahşettiği nimetlerin şükrünü tam olarak yapabilmemiz mümkün değil, ama en azından her yaratılış gerçeğini temaşa ettiğimizde,ne güzel demekle yetinmeyip,ne güzel yaratılmış demeyi adet edinerek bakışlarımızı ibadet haline çevirebiliriz.Tabiattan uzak, yoğun bir şehir hayatında binaların arasında yaşayanlarımız için bu daha da önemli. Rabbimiz Kaf suresi 6.ayette mealen bize şöyle buyuruyor:

“Artık üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz, onun hiçbir çatlağı yoktur.”

Bu ve benzeri birçok ayette çevremize tefekkür gözüyle bakmamız ve şükretmemiz emrediliyor. Rabbimizin razı olacağı şekilde şükredenler arasında olmak ümit ve duasıyla...